Kodukord

 
Hea tantsija!
 
Kui oled otsustanud osaleda Tt-stuudio töös, siis võtad endale kohustuse ja vastutuse nii enda kui oma rühma ees. Igast indiviidist sõltub töö tulemus!
 
Pean meeles et,... 
 
 • tulen trenni mitte varem kui 15 minutit 
 • trenniriided tunnis on kohustuslikud, teksapüksid ja teksaseelik pole trenni riietus
 • sussid tunnis on kohustuslikud
 • juuksed on tantsutunnis kinni
 • esinemised on kohustuslikud
 • teatan õpetajale oma puudumisest isiklikult
 • teatan õpetajale koheselt, kui on selgunud, et ei saa esinemisel osaleda
 • annan endast kõik, et tunnist mitte puududa
 • annan endast kõik, et mitte puududa esinemielt 
 • hoian esinemiskostüüme määrdumise ja kahjustuste eest ning trantspordin neid ainult kostüümikotis 
 
Armas lapsevanem!
 
Tuues oma laspse stuudiosse, võtate endale kohustuse - just Teie järjepidevusest sõltub lapse edu!
 
Pean meeles ja olen teadlik et... 
 • tasun kuumaksu jooksva kuu 15. kuupäev
 • kui ei ole võimalik tähtajaks tasuda kuutasu, siis teatan sellest juhendajat, et kokku leppida hilisem maksetähtaeg
 • trennidest puudumine ei vabasta kuumaksust
 • maksmine toimub jooksva kuu eest
 • Tiina Tantsustuudio ei ole kool, vaid stuudio. Seetõttu ei toimu ka tulumakus tagastamist
 • kuutasule lisanduvad kontsertreiside trantspordikulud ja festivalide/konkurside osavõtumaksud
 • olen teadlik, et kuumaksu arvestatakse lapsel täiel määral seni, kuni pole juhendajale teatanud stuudiost lahkumise soovist
 • hoian korras stuudio esinemisriided, nende kahjustamisel või kaotamisel korvan kahju rahaliselt
 • tagastan kostüümid õpetajale kokkulepitud ajaks puhtalt ja korrastatult
 • teen endast kõik oleneva, et laps ei puuduks põhjuseta tundidest
 • teen endast kõik oleneva, et laps saaks osaleda kõigil stuudio poolt planeeritud üritustel/esinemistel
 • igast põhjusega puudumisest teatan õpetajale
 • stuudiost lahkumisel teatan õpetajale ette minimaalselt 1 kuu
 • annan oma andmed hea ühenduse pidamiseks
 • proovin teha oma puhkuse ja väljasõitude plaane stuudio tunniplaani ja esinemisi arvestades
NB! Vanem, vanavanem ja sõber on kõige tähtsam hindaja lapse saavutustele. Innustage neid oma kohalolekuga esinemistel ja tunnustage lapse poolt õpitut.