Ilusat kevadet!

 

 

20200325 121858

tunniplaan

Kutsu meid esinema

Sa oled siin: PealehtKodukordReisid

Kodukord

 
Hea tantsija!8 r Teel unemaale Koolitants piirkondlik voor Viljandi 1042022 21
 
Kui oled otsustanud osaleda Tt-stuudio töös, siis võtad endale kohustuse ja vastutuse nii enda kui oma rühma ees. Igast indiviidist sõltub töö tulemus!
 
Pean meeles et,... 
 
 • austan oma rühma- ja stuudiokaaslasi
 • olen sõbralik, viisakas, heatahtlik, kohuse- ja vastutustundlik
 • tulen trenni 10 minutit varem 
 • trenniriided võtan alati kaasa
 • tunnis on jalassussid, võid olla ka paljajalu
 • juuksed panen tantsutunniks kinni
 • osalen kohusetundlikult tundides ja teen selleks kõik, et saaksin osaleda võimalikult paljudes tundides
 • ei puudu tunnist põhjuseta
 • ei hiline tundi
 • teatan õpetajale oma puudumisest ja hilinemistest
 • annan endast kõik, et mitte puududa esinemistelt 
 • teatan õpetajale koheselt, kui on selgunud, et ei saa esinemisel osaleda
 • hoian esinemiskostüüme määrdumise ja kahjustuste eest ning trantspordin neid ainult kostüümikotis
 • oskan hoida korda ja puhtust
 • oskan arvestada teistega 
 
Armas lapsevanem!
 
Tuues oma laspse stuudiosse, võtate endale kohustuse toetada oma lapse vabahuvihariduse omandamist - just Teie järjepidevusest sõltub lapse edu!
 
Pean meeles ja olen teadlik et... 
 • tasun kuumaksu jooksva kuu 15. kuupäevaks
 • kui ei ole võimalik tähtajaks tasuda kuutasu, siis teatan sellest juhendajat, et kokku leppida hilisem maksetähtaeg
 • lapse trennidest puudumine ei vabasta kuumaksust
 • kuumaksust ei ole võimalik tulumaksu tagasi saada
 • maksmine toimub jooksva kuu eest
 • Tiina Tantsustuudio ei ole huvikoolkool, vaid tantsustuudio, mis pakub vabahuviharidust
 • kuutasule lisanduvad kontsertreiside trantspordikulud ja festivalide/konkurside osavõtumaksud sh ka lapse haigestumise või muu põhjuse korral, kui laps ei saa reisil osaleda
 • olen teadlik, et kuumaksu arvestatakse lapsel täiel määral seni, kuni pole juhendajale teatanud stuudiost lahkumise soovist
 • hoian korras stuudio esinemisriided, nende kahjustamisel või kaotamisel korvan kahju rahaliselt
 • tagastan kostüümid õpetajale kokkulepitud ajaks puhtalt ja korrastatult
 • teen endast kõik oleneva, et laps ei puuduks põhjuseta tundidest
 • teen endast kõik oleneva, et laps saaks osaleda kõigil stuudio poolt planeeritud üritustel/esinemistel
 • teatan lapse haigestumisest või muust põhjusest õpetajale, kui laps ei saa tunnis osaleda
 • stuudiost lahkumisel teatan õpetajale ette minimaalselt 1 kuu
 • annan oma andmed hea ühenduse pidamiseks
 • proovin teha oma puhkuse ja väljasõitude plaane stuudio tunniplaani ja esinemisi arvestades
 
NB! Vanem, vanavanem ja sõber on kõige tähtsam hindaja lapse saavutustele. Innustage neid oma kohalolekuga esinemistel ja tunnustage lapse poolt õpitut.
 

EENeti logo      


 
SUSSID! SUSSID!
 
Oleme stuudios  edukalt propageerinud säästlikkuse printsiipi -  SUSSID TEISELE RINGILE. See on väga hästi vastu võetud. Kui Sul on kodus seismas väikeseks jäänud sussid, mida ise enam ei vaja, siis võid tuua need õpetaja Tiina sussikotti, sest kellelgi teisel võib neid vaja minna! Kui sul endal on susse vaja, siis küsi julgelt võimalust sussikotti piiluda, ehk on seal just midagi sinu jaoks! 

eas-sisemin logod-valgel2x1 ver4 hkk leadereesti eu leader hor rgb small kultuurkapital small    ERK

Free business joomla templates