Ilusat kevadet!

 

 

20200325 121858

tunniplaan

Kutsu meid esinema

Saavutused

nr  aasta  kus?  mis? rühm 
2007  Koolitants 

eripreemia stiilipuhtuse eest
tantsuga "Sunrise"

 TTTt
2007  Koolitants 

eripreemia rekvisiidi kasutamise
eest tantsuga "Kakuke"

II rühm 
2007 Koolitants  eripreemia püüdliku esituse eest
tantsuga "Leopoldvõimlemine"
I rühm
 
4 2007 Koolitants finalist tantsuga "Sunrise" TTTt
5 2008 Koolitants eripreemia tervikliku esituse eest 
tantsuga "Tuli" koostöös Epp Elleri
ja tantsutrupiga "Missy"
TTTt
6 2008 Koolitants lastetantsude eripreemia tantsule 
"Teel unemaale"
I rühm
7 2008 EKSL
Võimlemisfestival
LAUREAAT - tantsuga Tuli" koostöös 
Epp Elleri ja tantsutrupiga "Missy"
TTTt
8 2008 Koolitants finalist tantsuga Ttuli" koostöös 
Epp Elleri ja tantsutrupiga "Missy"
TTTt
9 2009 Koolitants eripreemia kaasahaarava tantsu eest 
tantsuga "Regitants"
TTTt
10 2009 EKSL
Võimlemisfestival
LAUREAAT - tantsuga "Sunrise" X-XII
klasside vanuseastmes liikumisrühmade
kategoorias
TTTt
11 2009 EKSL
Võimlemisfestival
LAUREAAT - tantsuga "Hambad puhtaks"
IV-VI 
klasside vanuseastmes liikumisrühmade
kategoorias
II rühm
12 2009 EKSL
Võimlemisfestival
eripreemia suurima esindatuse eest  
13 2009 EKSL
Võimlemisfestival
eripreemia tantsuga "Sunrise" täiusliku
kompositsiooni eest
TTTt
14 2009 Koolitants finalist tantsuga "Regitants" TTTt 
15  2010  Koolitants eripreemia tantsuga "Nõia elu" estraaditantsude 
kategoorias IV-VI klasside vanuseastmes 
I rühm
16  2010  Koolitants eripreemia lastetantsude kategoorias tantsule
"Kassi-hiire mäng"
III rühm 
17  2010  Koolitants eripreemia tantsule  "igal ajal" eesti tantsude
kategoorias X-XII klasside vanuseastmes 
TTTt 
18  2010  EKSL
Võimlemisfestival
LAUREAAT - tantsuga "Prrr..." 
IV-VI 
klasside vanuseastmes liikumisrühmade
kategoorias
I rühm
19  2010  EKSL
Võimlemisfestival
LAUREAAT - tantsuga "Siidiussid" 
IV-VI 
klasside vanuseastmes liikumisrühmade
kategoorias
II rühm
20  2010  Koolitants  finalist tantsuga "Igal ajal"  TTTt 
21 2010 Uute Naistetant-
sude konkurss 
eripreemia tantsule "Regitants"  TTTt
22  2010  Uute tantsude
konkurss 
eripreemia tantsule "Igal ajal"  TTTt 
23 2011 Koolitants  eripreemia lastetantsude kategoorias tanstule
"Liblikad"
IV rühm 
24  2011  Koolitants  eripreemia lastetantsude kategoorias tanstule
"Zufod"
III rühm 
25  2011  EKSL
Võimlemisfestival
eripreemia suurima esindatuse eest   
26 2011  EKSL
Võimlemisfestival 
eripreemia eesti teema käsitlemise eest
tantsuga "Samblalõhnaline" 
 
27  2011  EKSL
Võimlemisfestival
kompositsiooni eripreemia tantsule "Rikis"  TTTt 
28 2012 Koolitants eripreemia lastetantsude kategoorias tantsule
"Heliredel"
V rühm
29 2012 Koolitants showtantsude eripreemia tantsule "Vastasseis"
VII-IX klasside vanuseastmes
II rühm
30 2012 Koolitants estraaditantsude eripreemia tantsule "Hunt
Kriimsilma 7 ametit" 
VII-IX klasside
vanuseastmes
II rühm
31 2012 Estraadi- ja rahvaste-
tantsude festival
eripreemia muusika ja tantsu süžee ühtsuse
eest tantsule "Kuu unistus ehk öö"
IV rühm
32 2013 EKSL
Võimlemisfestival
LAUREAAT - tantsuga "Igavik" IV-VI klasside
vanuseastmes liikumisrühmade

kategoorias
III rühm
33 2013 Koolitants LAUREAAT - tantsuga "Vihmaloits" eesti
tantsude kategoorias VII-IX klasside
vanuseastmes
I rühm
34 2013 Koolitants NOMINENT - tantsuga "igavik" vabatantsude 
kategoorias IV-VI klasside vanuseastmes
III rühm
35 2013 Koolitants finalist tantsuga "Jaanimardikad" IV rühm
36 2014 EKSL
Võimlemisfestival 
LAUREAAT - tantsuga "Tüütu putukas" X-XII
klasside vanuseastmes liikumisrühmade
kategoorias 
II rühm
37  2014  Koolitants  finalist tantsuga "Peeglike, peeglike..."  I rühm 
38  2014  Estraadi- ja rahvaste-
tantsude festival 

eripreemia hea energia eest tantsule "Plikade
rok"

V rühm 
29  2015  EKSL
Võimlemisfestival
LAUREAAT - tantsuga "Konna elu" IV-VI 
klasside  vanuseastmes liikumisrühmade
kategoorias
IV rühm 
30  2015  EKSL
Võimlemisfestival
eripreemia kaasahaarava kompositsiooni eest
Tantsule "Lend lõunasse"
III rühm 
31  2015  EKSL
Võimlemisfestival
eripreemia suurima esindatuse eest  
32  2015  Koolitants

eripreemia ja pääse Koolitantsu laagrisse
Emma Kaups 

 
33  2015  Koolitants  Teleprojekti "Tantsuhullus" eripreemia pälvis
Saara Kattel
 
34  2016  Koolitants  tantsija eripreemia tehniliselt puhta ja siira 
lavalise oleku eest Teele Tammsaarele 
 
35  2016  Koolitants  erirpeemia ennuka idee eest tantsule
"Kalade paraad" estraaditantsude kategoorias
IV-VII klasside vanuseatsmes
V rühm 
36 2016 Koolitants eripreemia silmapaistva kostüümi eest tantsule
"Konna elu" showtantsude kategoorias
IV-VII klasside vanuseatsmes
IV rühm
37 2016 EKSL
Võimlemisfestival

LAUREAAT - tantsuga "Härra Mutt ehk
kaevanduses on pidu" X-XII klasside 
vanuseastmes 
liikumisrühmade kategoorias

I rühm
38 2016 Koolitants Emma Kaups ja Teele Tammsaar pävisid
edasipääsu Koolitantsu suvelaagrisse
 
39 2016 Koolitants LAUREAAT - tantsuga "Rongisõit" kooli- 
tantsude kategoorias VI-VII klasside 
vanuseastmes
V rühm
40 2016 Koolitants NOMINENT - tantsuga "Päev koolis" koolitantsu 
kategoorias VI-IX klasside vanuseastmes
III rühm
41 2016 Koolitants finalist tantsuga "Vee ja soola saaga" II rühm
42 2016 Estraadi- ja rahvaste-
tantsude festival
II koht tantsuga "Vihmaloits" rahvastetantsude
kategoorias 15.-19.-aastaste arvestuses
I rühm
42 2016 Estraadi- ja rahvaste-
tantsude festival
eripreemia Mutionu lavale toomise eest tantsule
"Härra Mutt ehk kaevanduses on pidu"
I rühm
43 2017 EKSL
Võimlemisfestival
LAUREAAT - tantsuga "Eneseotsinguil - 
midagi ei leidnud..." X-XII klasside 
vanuseastmes 
liikumisrühmade kategoorias
I rühm
44 2018 Koolitants eripreemia - lihtuses peitub võlu tantsule
"Regitants"
I rühm
45 2018 Koolitants eripreemia särava esituse eest lastetantsude
kategoorias tantsule "Väikesed jänkud"
VII rühm
46 2018 EKSL
Võimlemisfestival
LAUREAAT - tantsuga "Unenäos" X-XII klasside 
vanuseastmes 
liikumisrühmade kategoorias
I rühm
47 2018 EKSL
Võimlemisfestival

LAUREAAT - tantsuga "Kääbuste marss"
VII-IX
 klasside vanuseastmes liikumisrühmade 
kategoorias

IV rühm
48 2018 Koolitants NOMINENT - tantsuga "Pesunaiste polka" eesti
tantsude kategoorias X-XII klasside vanuseastmes
III rühm
49 2018 Koolitants finalist tantsuga "Kevad" VI rühm
50 2019 Koolitants eripreemia visuaalselt küllastuva lavapildi eest maakondlikus 
voorus tantsule "Ränduri labajalg"
III ja IV rühm
51 2019 EKSL Võimlemisfestival eripreemia huvitava rekvisiidi kasutuse eest tantsule "Ehitame
maja"
V rühm
52 2019 EKSL Võimlemisfestival eripreemia eesti teema kasutuse eest tantsule "Aasaneitsi" IV rühm
53 2019 Uute Naistetantsude
konkurss
lõppvoorus tantsuga "Igatsus" IV rühm
54 2019 Uute Naistetantsude
konkurss
lõppvoorus tantsuga "Pesunaiste polka" III rühm
53 2020 Koolitants eripreemia särava esituse eest maakondlikus voorus tantsule "Rõõm südames" VIII rühm
54 2020  Koolitants eripreema põneva ja läbi tunnetatud koreograafia eest maakondlikus voorus tantsule "Ussipesa" V rühm 
55 2020 Koolitants  eripreemia siira emotsiooni eest maakondlikus voorus tantsule "Igatsus" IV rühm 
56  2020 Koolitants  publiku lemmik maakondlikus voorus tantsuga "Tantsukingad" VII rühm 
57 2020 Koolitants publiku lemmik maakondlikus voorus tantsuga "Elu on muusika" VI rühm
58 2021 Slonny Fest LAUREAAT tantsulise võimlemise täiskasvanuste kategoorias tantsuga "Tunne mida vajan..." V rühm
59 2022 Koolitants eripreemia turvatunnet loova rekvisiidi kasutuse eest tantsuga "Teel unemaale". Tantsu autor Tiina Kaev VIII rühm
60 2023 Koolitants tunnustuspreemia tantsurõõm hoogsas esituses tantsule "Talverõõmud"  IX rühm
61 2023 Baltic Amber Warshawa I koht etsraaditantsude kategoorias noorte vanuseastmes VI ja VII rühm
62 2023 Baltic Amber Warshawa II koht showtantsude kategoorias noorte vanuseastmes VI ja VII rühm
63 2023 Baltic Amber Warshawa I koht etsraaditantsude kategoorias täiskasvanute vanuseastmes Liine
64 2023 Baltic Amber Warshawa I koht rqahvastetantsude kategoorias täiskasvanute vanuseastmes Liine
65 2024 GymnaFest rahvusvahelise festivali "GymnaFest" finalist tantsuga "Talverõõmud". Autor Tiina Kaev
Idla Eesti Seltsi eriauhind
Eesti Võimlemisliidu harrastusvõimlemise toimkonna eriauhind
IX rühm
66 2024 Koolitants Tunnustuspreemia - tugev kehalise loo jutustus põnevas kompositsioonis tantsule "Ummikseis". Autor Tiina Kaev.  VII rühm
67 2024 Koolitants Tunnustuspreemiarekvisiidi oskusliku kasutus puhtas dünaamilises esituses tantsule "Pesupäev ehk Pesunaste polka". Autor Tiina Kaev. V rühm
68 2024 Koolitants Tunnustuspreemia - tugev tehnika ja ajastustruu esitus tantsule "Kevadine jalutuskäik". Autor Agnes Katariina Selirand. VII rühm
69 2024 Koolitants Tunnustuspreemia - atmosfääri loov efektne tervik tantsule "Pimeduse varjud". Autor Tiina Kaev. VIII rühm
70 2024 Koolitants Tunnustuspreemia  - sõbrast hooliv ja hoogsa energiaga julge esitus tantsule "1-2-3 ja lumemöll alaku". Autor Tiina Kaev. mudilased

EENeti logo      


 
SUSSID! SUSSID!
 
Oleme stuudios  edukalt propageerinud säästlikkuse printsiipi -  SUSSID TEISELE RINGILE. See on väga hästi vastu võetud. Kui Sul on kodus seismas väikeseks jäänud sussid, mida ise enam ei vaja, siis võid tuua need õpetaja Tiina sussikotti, sest kellelgi teisel võib neid vaja minna! Kui sul endal on susse vaja, siis küsi julgelt võimalust sussikotti piiluda, ehk on seal just midagi sinu jaoks! 

eas-sisemin logod-valgel2x1 ver4 hkk leadereesti eu leader hor rgb small kultuurkapital small    ERK

Free business joomla templates